• Facebook
  • youtube
  • linkin
  • Instagram
  • świergot

Nowy wzór nowa forma Shandong

Wzorzec rozwoju „podwójnego cyklu” również głęboko wpływa na trend rozwojowy przemysłu maszyn włókienniczych.Wewnętrznie przemysł tekstylny powinien wziąć na siebie własne obowiązki społeczne i przyczynić się do rozwoju przemysłu tekstylnego w Chinach.Zewnętrznie skuteczne wdrożenie RCEP przyczyni się do poprawy poziomu współpracy łańcucha przemysłu tekstylnego i łańcucha dostaw w regionie.Ponadto ożywienie przemysłu po stopniowej poprawie epidemii za granicą będzie nadal zwiększać zapotrzebowanie na sprzęt, a współpraca i wymiana między krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami włókienniczymi a przedsiębiorstwami maszyn włókienniczych otworzy głębszą i szerszą eksplorację.

W 2021 r. przychody operacyjne przedsiębiorstw powyżej skali w nowoczesnym przemyśle lekkim i tekstylnym Shandong osiągną 1,8 biliona juanów, co stanowi 17,6% przemysłu prowincji powyżej skali.Dzięki dobrym fundamentom przemysłowym i dużej skali, Shandong jest przemysłem filarowym i ważnym przemysłem dla utrzymania ludzi, z dużą widocznością i wpływami w Chinach.


Czas publikacji: 24 czerwca-2022